Ένας πύραυλος cruise, ο οποίος σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), εκτοξεύτηκε από τα νοτιοανατολικά της χώρας προς…