Τη δεύτερη φάση της δέσμευσης της, για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στη Κύπρο, με τη δωρεά έξι εξειδικευμένων drones…