Από την Δευτέρα 03 έως την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συμμετείχαν στην Πολυεθνική Άσκηση με την επωνυμία…