Το τετραμερές σχήμα εδραιώνει την ναυτική παρουσία των χωρών αυτών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αναμένεται…