Η Raytheon έχει λάβει τροποποίηση συμβολαίου ύψους 55,47 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Διοίκηση Ναυτικών Θαλάσσιων Συστημάτων…