Από 14 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, 2021, η Rafael Advanced Defense Systems θα συμμετέχει στην μεγάλη Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας DSEI στο Λονδίνο…