Στο ουκρανικό θέατρο επιχειρήσεων, έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα μια ποικιλία οχημάτων μάχης, ωστόσο το BTM-3 μπορεί να…