Η Bell Flight (όπως έχει μετονομαστεί η Bell Helicopters) έχει σχεδόν ολοκληρώσει το ήμισυ της κατασκευής…