Με μια εξαιρετική εκδήλωση στην 33η Μοίρα Καταδρομών στην παρουσία του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού…