Από την Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Άσκηση Ειδικών Δυνάμεων –  Δυνάμεων Ειδικών…