Τα προωθητικά γεμίσματα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά κόρον στη σκοποβολή και το κυνήγι, καθώς και στην αμυντική βιομηχανία…