Το γερμανικό θωρακισμένο ATF DINGO, αποτελεί ένα πλήρως προστατευομενο όχημα μεταφοράς προσωπικού, βασισμένο…