Στις 17 Οκτωβρίου 2023, η MBDA FRANCE και η MILTECH HELLAS SA υπέγραψαν σύμβαση για την κατασκευή καλωδίων για…