Το ουκρανικό πρόγραμμα «Army of Drones» προμήθευσε τις ουκρανικές δυνάμεις με πάνω από 900 drones στις 8 Νοεμβρίου 2023…