Από τα δεδομένα, τα οποία εξάγονται από το εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία, επιβεβαιώνεται το ρητό ότι «οι μεγάλες μάχες κερδίζονται…