Στις αρχές της δεκαετίας του 80 η Εθνική Φρουρά έπασχε πολύ στο όπλο των Τεθωρακισμένων, αφού στηριζόταν μόνο σε τεθωρακισμένα οχήματα του Β΄ΠΠ…