Την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 και στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρους ενσωμάτωσης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ…