Από την Κυριακή 15 έως την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, και στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων…