Οι ασκήσεις ήταν διπλής ενεργείας και εξέτασαν το σενάριο αντιμετώπισης εχθρικών ενεργειών…