Σαν σήμερα, στις 6 Δεκεμβρίου 1912, ο Χριστόδουλος Σώζος πέφτει μαχόμενος στη μάχη της Μανωλιάσσας επί του λόφου του Προφήτη Ηλία, απέναντι του Μπιζανίου…