Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου τα στελέχη της ΕΦ, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις της Νομοθεσίας…