ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Αστυνομία Κύπρου | Ελέγχοι για τα e-scooters – Οδηγίες για την ορθή χρήση τους – Φωτογραφίες

Αστυνομία Κύπρου | Ελέγχοι για τα e-scooters – Οδηγίες για την ορθή χρήση τους – Φωτογραφίες

Μεταξύ των κυριότερων προνοιών της Νομοθεσίας που τέθηκαν σε ισχύ, περιλαμβάνονται η υποχρέωση των χειριστών να φέρουν πάντοτε προστατευτικό κράνος…

Pin It on Pinterest