Η τουρκική παραγωγή η οποία μεταγλωττίστηκε στα ρωσικά παρουσιάζει τα γεγονότα της περιόδου 1963-1974 από την σκοπιά του τουρκικού…