Το ΤΟΜΑ Redback Infantry Fighting Vehicle (IFV), ένα Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης (ΤΟΜΑ) που αναπτύχθηκε από την Hanwha Defense…