Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως του Σχολείου περιελάμβανε μεταξύ άλλων αντικείμενα ατομικής τακτικής, βολές όλων των τύπων…