Στις 25 και 26 Οκτωβρίου, οι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ (Α/ΓΕΕΘΑ) της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για την τελευταία συνεδρίαση…