Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα σκάφη της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ) καθώς και τον ρόλο που επιτελούν…