ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Ολοκληρώθηκε το σχολείο για προστασία δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες

Ολοκληρώθηκε το σχολείο για προστασία δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες

Το εν λόγω Σχολείο αποσκοπούσε στην παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και νέους φοιτητές δημοσιογραφίας, μεταξύ αυτών και εκπαίδευση σε ομηρία…

Pin It on Pinterest