Το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε σήμερα απόφαση για την ενημέρωση του καταλόγου των έργων που πρόκειται να αναληφθούν…