Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραχώρησαν έξι νέα επιχειρησιακά Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ) τύπου RIBS…