Βολές μηχανοδηγηση και διάφορες άλλες δραστηριότητες για την Εθνική Φρουρά. Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες