Η Leonardo έχει συνάψει οριστική συμφωνία για αγορά μεριδίου ύψους 25,1% στην HENSOLDT AG με κόστος 606 εκατομμύρια ευρώ…