Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων απέδειξε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των μελών της…