Την πρόταση της, για το κοινό γαλλογερμανικό πρόγραμμα ανάπτυξης ενός νέου κύριου άρματος μάχης MGCS (Main Ground…