Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ διεξήγαγε Διαγωνισμό Ελεύθερων Σκοπευτών μεταξύ Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων…