Πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο συνεκπαίδευση Ελεύθερων Σκοπευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Αρμενίας…