Σε σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα συμμετείχε, ομάδα μελών της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ)….