Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος υπέγραψε, διά του Πρύτανη Καθ. Σταμάτη Αγγελόπουλου, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον…