Στις 27 Φεβρουαρίου 1947 παραδόθηκε στην τότε Ελληνική Βασιλική Αεροπορία από τον Υποσμηναγό (Ι) της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου…