Ο εξοπλισμός των νησιών υπό καθεστώς αποστρατικοποίησης, αλλά και των νησιών και νησίδων που η Τουρκία ισχυρίζεται…