ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

ARCHIVE/ΑΡΧΕΙΟ

Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου 2022

Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου 2022

Κοινές ασκήσεις, κυβερνοάμυνα, συνεκπαίδευση Ειδικών Επιχειρήσεων και συνεργασία σε διαχείριση κρίσεων συμπεριλαμβάνονται στο Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου 2022…

Pin It on Pinterest