Την πρωτοβουλία της Κύπρου για τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου με στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής…