Μεταξύ 9 έως 16 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση της Άσκησης «Gordian Knot 2020» του NATO…