Στο πρώτο βιβλίο της τριλογίας “Αιγαίο ώρα μηδέν” με τον τίτλο “Το πρώτο αίμα”, περιγράφεται μια μελλοντική κρίση στις σχέσεις…