Η Εθνική Φρουρά, συμμετείχε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη άσκηση, με Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών…