ARTUS | Το έργο του EDA για την ανάπτυξη έξυπνου σμήνους οχημάτων εδάφους
Defence Redefined
Published on 02/06/2023 at 18:38

Το έργο ARTUS (Autonomous Rough-terrain Transport Unmanned Ground Vehicles Swarm), υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός στόλου μη επανδρωμένων οχημάτων εδάφους.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την τελική επίδειξη του συστήματος η οποία περιλάμβανε την ανάπτυξη ενός μικρού σμήνους από “έξυπνα” και αυτόνομα οχήματα προς υποστήριξη διμοιριών πεζικού κατά τη διάρκεια των αποστολών τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είτε πρόκειται για αποστολές μεταφοράς είτε για παρατήρησης, ένα σμήνος μπορεί να αυξήσει την δυνατότητα των στρατευμάτων να επιχειρούν υποστηρίζοντας τους σε εχθρικά περιβάλλοντα με δύσβατα εδάφη, αυξάνοντας το επίπεδο προστασίας τους και επιτρέποντας τη μεγαλύτερη κινητικότητα της μονάδα τους.

Η ολοκλήρωση του ARTUS συνέπεσε χρονικά με με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Αμυντικής Καινοτομίας, οι οποίες έλαβαν χώρα από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2023, και στις οποίες, σημαντικός αριθμός Ελληνικών και Κυπριακών εταιρείες συμμετείχαν.

Διαβάστε επίσης: EDA | Ευρωπαϊκή Ημέρα Καινοτομίας στην Άμυνα – Συνέδριο & Έκθεση

Το έργο ARTUS είναι ένα παράδειγμα του συνεργατικού ρόλου τόσο της βιομηχανίας όσο και του EDA στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων των κρατών της ΕΕ.

Η υλοποίηση του ARTUS, ενός έργου που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2019 για την Προπαρασκευαστική Δράση της ΕΕ για την Αμυντική Έρευνα (Preparatory Action on Defence Research – PADR), ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ και διάρκεια 24 μήνες.

Χρησιμοποιώντας δύο αυτόνομα οχήματα εδάφους συνδεδεμένα σε έναν υπολογιστή, το σύστημα λειτουργεί επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός χρήστη και του σμήνους, χρησιμοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάχης και έναν αλγόριθμο πλοήγησης στόλου.

Ο αλγόριθμος καθοδήγησης διασφαλίζει ορισμένους περιορισμούς τόσο στην αυτόνομη όσο και στην εποπτευόμενη κίνηση του σμήνους, είτε ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή είτε διαχειριζόμενο από χρήστη με την χρήση εντοπισμού γεωτοποθεσίας είτε ελεγχόμενο από τηλεχειριζόμενο σύστημα.

Με την δυνατότητα αποφυγής εμποδίων, καθώς και συγκρούσεων με άλλες πλατφόρμες, ένας χρήστης δύναται να κατευθύνει ολόκληρο το σμήνος όχι μόνο ορίζοντας την επιθυμητή διαδρομή, αλλά και τη συλλογική κινητική συμπεριφορά. Επίσης, το σμήνος μπορεί να συνεχίσει την αποστολή ακόμη κι αν ένα από τα συστήματα εμφανίσει προβλήματα επικοινωνίας ή και κινητικότητάς.

Διαβάστε επίσης: CANSEC 2023 | Η αυτόνομη έκδοση του POLARIS MRZR D4 με το PATH Autonomy Kit της Rheinmetall

Η κοινοπραξία ARTUS ηγήθηκε από την εταιρεία Fraunhofer Society for the Promotion of Applied Research E.V. (Γερμανία) και περιλάμβανε επίσης την ONERA (Γαλλία), την Diehl Defense (Γερμανία) και τη charismaTec (Αυστρία), καθώς και άλλες εξαιρετικά καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME). 

Διαβάστε επίσης: BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023 | CHIRON – Το Κυπριακό Μη Επανδρωμένο Όχημα της CyRIC

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

Pin It on Pinterest

Share This