«Χακί Συνδικαλισμός» σε Εθνική Φρουρά | Τι συμβαίνει με εκπροσώπηση ΣΥΟΠ;

Το 2005 με τροποποίηση του Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, δόθηκε η δυνατότητα για την δημιουργία 2 επαγγελματικών συνδέσμων,