ΥΠΑΜ | Στη δημοσιότητα ο προκαταρκτικός πίνακας των υποψηφίων ΣΥΟΠ
Andreas Pogiatzi
Published on 27/10/2023 at 10:36

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 01.09.2023.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 201 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2023, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στον Προκαταρκτικό Πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα μόρια που έλαβε ο καθένας, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 104 μέχρι 201.

Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected].

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από  τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

Διαβάστε επίσης: Χαράλαμπος Πετρίδης στην DЯ | Τα επιτεύγματα του ΥΠΑΜ, οι εξοπλισμοί και τα θέματα των ΣΥΟΠ – VIDEO

Α/Α Α.Δ.Τ. ΜΟΡΙΑ
1 904194 23.545
2 1105238 22.000
3 938454 21.923
4 1118929 21.800
5 955896 21.570
6 1110848 21.100
7 1089685 20.640
8 949068 20.583
9 1115062 20.580
10 1346865 20.200
11 1093748 20.119
12 1125913 20.000
13 907523 20.000
14 1135723 19.800
15 1019396 19.750
16 925791 19.636
17 1060694 19.420
18 972199 19.380
19 935591 19.364
20 1026061 19.360
21 1109497 19.330
22 1132617 19.100
23 945308 18.833
24 1134341 18.700
25 1068857 18.700
26 918893 18.667
27 1109020 18.300
28 965938 18.273
29 1128964 18.270
30 910711 18.250
31 1378782 18.200
32 1363578 18.170
33 905830 18.154
34 1008227 17.920
35 1136845 17.900
36 938702 17.860
37 1019585 17.800
38 905539 17.750
39 1126864 17.670
40 1071299 17.636
41 1061732 17.620
42 1004940 17.583
43 1001398 17.583
44 1023586 17.580
45 1010126 17.460
46 1377292 17.380
47 1049332 17.250
48 943569 17.250
49 1080007 17.200
50 1006016 17.167
51 1121726 17.100
52 1069835 17.100
53 1078781 16.956
54 1135947 16.900
55 1015850 16.860
56 1214846 16.769
57 1251299 16.700
58 1095178 16.700
59 1087526 16.700
60 985712 16.545
61 908392 16.500
62 1121231 16.400
63 1048486 16.400
64 908879 16.385
65 1151837 16.341
66 976343 16.308
67 1145409 16.300
68 1120551 16.300
69 975095 16.250
70 984863 16.170
71 1342359 16.057
72 1113236 16.000
73 1028365 16.000
74 1010411 16.000
75 921067 16.000
76 967517 15.923
77 1034903 15.800
78 1010869 15.750
79 1041515 15.670
80 1140645 15.600
81 1020524 15.580
82 1003741 15.500
83 1129232 15.400
84 1109138 15.220
85 1149471 15.080
86 1138379 15.000
87 905913 14.833
88 1023320 14.560
89 1052919 14.300
90 1115240 14.200
91 1144824 14.171
92 1071676 14.110
93 1153698 14.000
94 1025736 13.890
95 1063936 13.780
96 933879 13.727
97 1013043 13.600
98 909022 13.330
99 1151426 13.300
100 1018823 13.167
101 1144448 13.111
102 1063597 13.090
103 1139039 12.771
104 1143379  
105 1050619  
106 915965  
107 1002913  
108 1124122  
109 1008177  
110 1137845  
111 1006786  
112 1087266  
113 1081736  
114 1007324  
115 1114197  
116 960340  
117 1119766  
118 1130187  
119 1001466  
120 1092561  
121 1004845  
122 942665  
123 1017342  
124 1006001  
125 1040706  
126 1002476  
127 923503  
128 986352  
129 929882  
130 907497  
131 946634  
132 1146245  
133 944008  
134 1119178  
135 1109045  
136 1133837  
137 948108  
138 1068318  
139 904202  
140 916632  
141 1144222  
142 1066982  
143 971340  
144 994706  
145 1081608  
146 1063554  
147 905402  
148 942790  
149 952944  
150 1133694  
151 933646  
152 1132380  
153 1007703  
154 908910  
155 923108  
156 920101  
157 952720  
158 958666  
159 970284  
160 912348  
161 952187  
162 1024525  
163 932866  
164 913983  
165 932537  
166 940948  
167 1019754  
168 906643  
169 927684  
170 988745  
171 1116752  
172 960924  
173 1058165  
174 948102  
175 1140600  
176 947972  
177 1020047  
178 1033597  
179 1126844  
180 1061478  
181 1057784  
182 934943  
183 1124077  
184 1354114  
185 931349  
186 1005925  
187 1220671  
188 1015130  
189 927993  
190 1065670  
191 1125319  
192 1045411  
193 1041729  
194 1066629  
195 952566  
196 1064223  
197 1024418  
198 936880  
199 1006302  
200 1135979  
201 1372455  

 

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν | Υπογραφή Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας – Συνέχεια διαβουλεύσεων για τις διαφωνίες

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν | Υπογραφή Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας – Συνέχεια διαβουλεύσεων για τις διαφωνίες

Σε σύντομη απάντηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβίωση Χριστιανών και Μουσουλμάνων στη Θράκη και τόνισε πως η μειονότητα είναι Μουσουλμανική…

Pin It on Pinterest

Share This