Τμήμα Δασών | Ιστορικά η καλύτερη χρονιά σε ότι αφορά τις πυρκαγιές εντός της ζώνης ευθύνης του
Defence Redefined
Published on 16/11/2022 at 12:49

Με την ευκαιρία της λήξης της αντιπυρικής περιόδου του 2022, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προβαίνοντας σε μια συνολική αποτίμηση του έτους, σε ότι αφορά τις πυρκαγιές εντός της ζώνης ευθύνης του σημειώνει ότι το 2022 ήταν ιστορικά η καλύτερη χρονιά. 

Σε ανακοίνωση του το Τμήμα Δασών παραθέτει στοιχεία για τις φετινές πυρκαγιές εντός της ζώνης ευθύνης του. Αναφέρεται πως η καμένη έκταση κρατικού δάσους ήταν η μικρότερη από το 1960, μόλις 0,4 εκτάρια, η καμένη δασική έκταση ήταν η μικρότερη της εικοσαετίας, μόλις 30 εκτάρια, η μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά ήταν η μικρότερη της εικοσαετίας, μόλις 0,5 εκτάρια. Επίσης, το ποσοστό των δασικών πυρκαγιών επί του συνόλου των πυρκαγιών ήταν το μικρότερο της δεκαετίας, 31%, και η έκταση της μεγαλύτερης πυρκαγιάς του έτους ήταν η μικρότερη της εικοσαετίας, μόλις 3, 6 εκτάρια.

Κατά το 2022, στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος Δασών, εκδηλώθηκαν 179 πυρκαγιές, με συνολική καμένη έκταση 143 εκτάρια. Παρόλο που ο αριθμός των πυρκαγιών ήταν μεγαλύτερος κατά 18% από τον μέσο όρο της δεκαετίας 2012-2021 (152 πυρκαγιές), η καμένη έκταση ήταν μικρότερη κατά 77% από τον μέσο όρο (611 εκτάρια). Η μέση καμένη έκταση ανά πυρκαγιά για το 2022 ήταν 0,8 εκτάρια, ενώ η αντίστοιχη για τη δεκαετία ανέρχεται στα 4 εκτάρια, παρουσιάζεται δηλαδή μείωση κατά 80%.

Από τις 179 πυρκαγιές, μόνο οι 57 ήταν δασικές πυρκαγιές οι οποίες έκαψαν συνολική έκταση 30 εκτάρια, η μικρότερη της εικοσαετίας ενώ η μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά ήταν 0,5 εκτάρια η οποία και πάλι ήταν η μικρότερη της εικοσαετίας. Σημειώνονται για σκοπούς σύγκρισης οι μέσοι όροι της δεκαετίας 2012- 2022: αριθμός πυρκαγιών 68, καμένη έκταση 537 εκτάρια, μέση καμένη έκταση ανά πυρκαγιά 8 εκτάρια. Οι υπόλοιπες 122 πυρκαγιές, αφορούν πυρκαγιές σε γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης κατασβήστηκαν έγκαιρα προτού επεκταθούν σε δασική βλάστηση, καίγοντας συνολική έκταση μόνο 114 εκταρίων. Χάρις ακριβώς σ’ αυτήν την αποτελεσματική επέμβαση το ποσοστό των δασικών πυρκαγιών επί του συνόλου των πυρκαγιών ήταν 31%, το μικρότερο της δεκαετίας, στοιχείο το οποίο αποτελεί ένα από τους καλύτερους δείκτες για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Κατά το 2022, το Τμήμα Δασών συνέδραμε επίσης την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση 29 πυρκαγιών υπαίθρου, καθώς και 38 πυρκαγιών σε γεωργικές εκτάσεις.

Σ’ ότι αφορά τα αίτια πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών για το 2022 την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι εκ προθέσεως πυρκαγιές. Το ποσοστό εκ προθέσεως πυρκαγιών ανέρχεται στο 50%, επί του συνόλου των ανθρωπογενών αιτιών πρόκλησης δασικών πυρκαγιών και στο 44%, επί του συνόλου των δασικών πυρκαγιών. Είναι ίσως το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο τα συστήματα τεχνολογίας που εγκαθίστανται δε θα στοχεύουν μόνο στην έγκαιρη ανίχνευση και καλύτερη διαχείριση του επεισοδίου της πυρκαγιάς αλλά και στον εντοπισμό των δραστών των εκ προθέσεως πυρκαγιών. Ποσοστό 12% επί του συνόλου των δασικών πυρκαγιών οφείλεται σε φυσικά αίτια (κεραυνούς), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό που ανέρχεται σε 44%, οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια.

Με βάση τα πιο πάνω τα αποτελέσματα της φετινής αντιπυρικής περιόδου, στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος Δασών, κρίνονται ως εξαιρετικά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το 2022, στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος Δασών, η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά είχε έκταση μόνο 3,6 εκτάρια. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι και η συνολική έκταση του κρατικού δάσους που κάηκε φέτος, η οποία όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ανέρχεται μόλις σε 0,4 εκτάρια. Η έκταση αυτή, είναι η μικρότερη ετήσια καμένη έκταση κρατικού δάσους από το έτος 1960, οπότε και καταγράφονται στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές.

Οι κυριότεροι παράγοντες που διαδραμάτισαν ρόλο

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέτειναν στο να έχουμε τα πιο πάνω εξαιρετικά αποτελέσματα ήταν αφενός μεν:

α) η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Τμήματος, λόγω της βελτίωσης των σχεδιασμών και της οργάνωσης καθώς και η ενίσχυση του Συστήματος

αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει: στην τακτική που εφαρμόζεται και δη την αξιολόγηση κάθε επεισοδίου από τα αρχικά του στάδια (στο χρόνο “μηδέν”) και την άμεση κινητοποίηση του απαιτούμενου αριθμού δυνάμεων καταστολής, στη λειτουργία της Ομάδας Υποστήριξης, η οποία συστάθηκε με την αύξηση του αριθμού δασοπυροσβεστών. Αποτελεί δε ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι η ενίσχυση είχε αποτέλεσμα.

β) Η άριστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και αφ’ ετέρου οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τη φετινή περίοδο, δηλαδή ο βροχερός χειμώνας και το σχετικά ήπιο καλοκαίρι.

Τέλος, μνεία γίνεται και στο σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο που είχε το κοινό και τα Μ.Μ.Ε. προς τους οποίους εκφράζουμε τις θερμότατες μας ευχαριστίες.

Πηγή: Τμήμα Δασών

Διαβάστε επίσης: Τμήμα Δασών | Ξεκίνησαν περιπολίες για πυρκαγιές τα UAVs – Φωτογραφίες

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This