Ελλάδα και ΗΑΕ | Αποτύπωση και σχολιασμός της μέχρι τώρα διμερούς σύμπλευσης

Στα πλαίσια της αναθέρμανσης της εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής κυβερνήσεως τον τελευταίο κυρίως χρόνο